Remove REACTIVATION LOCK note3 by odin ok

Máy dính account samsung xóa các dễ dàng. support từ sptbox
link: hết share(xuất hiện ngày đẹp)
password : remove@ccsamsung
thắc mắc inbox nhé [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]])
Hộ trợ : N9005 N9006 N9008 Android 4.4.
ps/ hộp sptbox chạy ok thì cái này mới có khả nang chạy ok nhé.

hình ảnh: mượn đỡ...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]