Như tiêu đề các bác coi cho em xin sơ đồ câu kẹo vơi
Tình hình là em cung đã thay ic led và cuộn đèn thì ok nhưng khi vào sử dụng thì chỉ khoang 30p chêt luôn đèn
Đã tìm lại bài cũ nhưng hình đã bị delete mất


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]