Sáng mở hàng gặp con avio sen c19 mã gmail lụm lúa chia sẻ cho ae.ae ấn giữ power và volume - khoảng 10 giây máy hiện dấu chấm than và điện thoại sau đó ấn tiếp volume + . việc lượm lúa ae biết rồi tránh use :-bd chia sẻ cho ae chưa biết ai biết rồi chia sẻ thêm kinh nghiệm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]