cần nhờ ae trong diễn đàn giúp nhận con ss s5830i sạc lúc vào lúc khó đã thay chân sạc mới rồi vẫn không đc ae nào đã làm qua xin giúp e với thank al.............


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]