như tiêu đề, e mới nhận máy iphone 5 mất loa trong và cảm biến, máy chưa qua sửa chữa, dòng iphone e chưa rành,mong cÁC bak giúp đỡ, e xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]