Rom Tiếng Việt N9002 5.0 Lollipop
Lamlazy Rom Note 3 N9002
Kiểu rom : Tar Flash qua Odin
Xuất bản : 22/1/2016
Cập nhật cuối : 22/1/2016
Tác giả : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
------------------------
Changelog
Cook từ nền N9002 5.0 ZNUGOH4 mới nhất trên Samobile
Flash từ mọi nền
Việt hóa 80% các app cần thiết
Thêm CH Play
Mặc định: Tiếng Việt
CSC convert to XXV
Quy hoạch lại toàn hệ thống, loại bỏ các thành phần và các app không cần thiết
Thời tiết,...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]