mong cac bac giup đỡ em nhận của khach khoa google thui gio chết hản khó ăn noi vs khach em co vocano rui ! dien thoai gio cam máy tinh ko nhan gi ! mong cac bác giup do ROM BIN . em cam on rat nhieu


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]