Mình đang cần tìm firmware, soft và driver của điện thoại avio sen c16. bạn nào có share mình với nha mình đang cần gấp. tks nhiều
gmail của mình:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]