nhận máy kẻ màn hình báo thay màn hình hàn 5>7 màn vẫn ko lên nguồn hàn lại màn hình cũ cũng ko lên đo đường màn hình vẫn ok hết mà vẫn ko lên , nóng mặt flash cho em nó vẫn vậy , cho cpu viên thuốc lắc vẫn y chang tới đây nản rồi , thôi thì lại hì hục cho e nó 1 cọng cu mới done ,

p/s đo vẫn thông ấy vậy mà vẫn phải 1 sợi cu này em nó mới chịu hồi sinh

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]