nhận con máy buộc dừng liên tục, icon sexy quá trời, máy chạy chậm... mang merapi ra xử đẹp luôn!
file read full bin cứu máy bị brick, nhiễm virus...rất là ngon!
vài hình ảnh
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


file đây ae
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
share file trong vòng 24h, no pass
PS: big file only sp volcano box


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]