Lâm nạn cần file này gấp ! AE nào có xin chia lại ! cảm ơn ae đã giúp đỡ !
Hoặc ae nào có Tool diệt virus qua ADB xin giúp !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]