E có con máy S4 I908 mua bên China ko có tiếng Việt. Mình tìm GG link die hết, có tải đc 1 file nhưng chạy đc đến aboot thì Odin báo failed. Mong ae giúp đỡ. Thank!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]