như tiêu đề ,e mới nhận 1cay iphone 5 đang dùng tự nhiên đến manhinh sọc 1 đường ở giữa, để qua đêm máy hết bin, e đem sạc thì nó lên như hình. bak nào cho e biết lỗi này là lỗi gì ,và sửa chữa như thế nào, e cảm ơn[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]