Cám ơn a phong share, không biết bài này đã có chưa, e chỉ có tinh thần share thôi, admin ơi nếu bài này post rồi thì xóa dùm e nha ^^, thank, và đây là e nó
Rom tiếng việt T499 2.2.2
unlock lượm thêm kèo tiếng việt - file edit trên stock no root .

Connecting to phone on COM39
Mode: Normal
Phone model: SGH-T499
Firmware compiled date: Feb 03 2011
Firmware compiled time: 05:00:00
Firmware released date: May 12 2011
Firmware released time: 21:18:44
Phone IMEI: 356430-04-301548-5
SW Version:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]