imei bb vẫn đầy đủ.e đã up rom gốc binx,zip nhưng ko ăn thua.sau đó up baseband này :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] thì treo máy.
có lúc chuyển về sóng GSM thì có sóng ko nhưng ko nghe gọi đc.vào recovery báo lỗi như hình,ae gặp qua xin giúp e với ạ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]