em nhận máy nokia 1280 chết cpu tiện tay thay luôn cặp của nokia 1616 vào nhưng không lên nguồn,tiến hành flash cái máy lên nguồn dùng ok,sóng sánh căng đét,imel đẹp.em nghĩ cặp xgold của những máy không dùng thẻ nhớ có thể thay cho nhau được.
em nghĩ có nhiều người chia sẻ rồi nhưng em vẫn chia sẻ tiếp mong anh em đừng chém em nhé.!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]