Octoplus unlock nha mấy huynh
chọn chế độ MTP
cài đầy đủ driver
bật usb debug
ấn Unlock
Chờ box tự làm việc
nó tự backup và unlock
5 phút là xong
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]