Octoplus unlock nha mấy huynh

chọn chế độ MTP

cài đầy đủ driver

bật usb debug

ấn Unlock

Chờ box tự làm việc

nó tự backup và unlock

5 phút là xong

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]