om stock có tiếng việt nha anh A/E ,con này tìm rom host nước ngoài down chậm và hay bị lỗi down ko đc .
cuối cùng tìm cũng được cái link mediafire

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]