em cũng tìm rom em nó mấy tháng nay nhưng vẫn bạch vô âm tin.... thấy nhiều bác cũng dính chết em nó nhiều nên share lên day.. thế éo nào của em là 2013022 nhưng rom này của 2014022 nên em nạp tààn lỗi.. đau lòng [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
link rom [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]