như tiêu đề máy báo lỗi rất tiếc alg đã dừng lại , cứ báo liên tục . em fotj mat lại vẫn ko hết , anh em nào có file chuẩn cho em xin . file của em nó 528mb nhé . thank all enh em quan tâm .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]