bác nào có rom con zentel zen pro choi emm xin ạ, em tìm mãi mà chẳng tìm được ạ. Thanks các bác


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]