Kèo buổi chiều !
Nhận Khách Cây Galaxy S3 Mini SM-G730A Ver 4.2.2 Unlock + Nạp Tiếng Việt .

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

*Unlock Done By Z3x (No Root) :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Việt Hóa Done :
* Việt Hóa trên nền Stock 4.2.2 MH4.
* Xóa sạch App nhà mạng At&t và các App thừa không cần thiết.
* Đổi Boot Logo Khởi Động như Quốc Tế.
* Ổn định, không hao Pin, các chức năng đã test OK....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]