anh em giúp em với, em có nhận cây iphone 3gs hiện tai đang bị chạm nut hom,em đã gỡ súc két ra rồi nhưng vẫn bị chạm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]