Alcatel 991D Tiếng Việt ok,
Con này làm Tiếng Việt chuối cả nãi, nhờ có sự trợ giúp của lão Tọc ( Trocngo86 ) nên đã hoàn thành Tiếng Việt trên 90%.
Việt hóa trên nền rom gốc nên tất cả chức năng đều giữ nguyên, hard reset không mất Tiếng Việt.
Anh Em ai gặp con này cứ dí tẹt ga.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]