máy đẹp kẹp dòng bật nguồn treo kim 0,03 ,đã thay r2000 và r2002 gần chân pin mà not ok, không nhận pc , ai giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]