Như tiêu đề e iphone 4 của e bị mất mạng e tắt nguồn đi khi bật lên e nó cheo táo kết nối itun cũng không nhận . Ai biết chỉ e với e cảm ơn nhá


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]