Xin cách root S5 G900v hoặc recovery của nó

Nhai còn này từ sáng đến giờ mà vẫn chưa được anh nào có file share giúp em 1 phát với thanks nhiều.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]