Để thực hiện ROOT OPPO R7s các bạn tại OPPO Tools.apk trên điện thoại
Download OPPO Tools.apk tại

Bước 1: Cài đặt OPPO Tools.apk lên điện thoại của bạn

Bước 2: Mở OPPO Tools lên chọn COMMON -> Root -> One Key Root > cài đặt plugins, điện thoại sẽ khởi động lại....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]