mình đang cần gấp rom tiếng viêt sam sung e120l 4.1.2 chạy odin,xin ae giúp cho,a nào có làm ơn cho e nó xin,cần gấp quá


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]