nhận máy lúc lên màn hình lúc không,lúc lên chút xíu lại trắng,để chút xíu lại được,cứ lặp đi lặp lại.Flash+thay màn+kiểm tra đường màn+tai nghe+usb=not ok,làm nguồn cũng not luôn-tính trả khách vì không có thay
anh em ai gặp chưa xin giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]