vừa mở mắt có chị cầm con lumia vào nói sửa vì bị nước vào em dã tháo và vệ sinh sạch sẽ nhưng kẹp nguồn thì kim nhảy tưng tưng nên chưa dám làm gì vậy mong cao thủ chỉ bảo

E cám ơn trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]