Em xin chào tất cả các bác .
Như tiêu đề em có ghi . Hiện tại em đang nhận của khách 1 em S2HD E120S máy vẫn chạy bình thường tuy nhiên khách bảo chạy lại. Thế là em cho về Rom Stock 4.1.2 Done. e vào Hard Reset cứ báo đỏ ( failed to mount /efs (invalid argument) ) khởi động lại treo logo. E thử Up stock 4.0.4 máy lên vào màn hình bình thường nhưng không có Tiếng Việt . Em lại up bản Tiếng Việt 4.1.2 qua CWM up Done tuy nhiên Hard Reset vẫn bảo đỏ như trên . Khởi động lại vẫn treo logo như thường . Bác nào gặp em này rồi cứu em với. E xin chân thành cảm ơn.
Note :
Imei : 15 số 0
E: failed to mount /efs (invalid argument)
E: mount fail: EFS partition


Kh
ông sủ dụng phông chữ màu đỏ khi viết bài


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]