như tiêu đề ae nào có file tiếng việt cho mình xin với .tình trạng máy mở nguồn lên màn hình xanh nghe gọi kg được nên mình không biết nó dùng ver bao nhiêu nữa.cám ơn ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]