Máy ALCATEL One Touch OT 8008D treo logo

Format reset vẫn treo
Up Rom qua Spfash tool ok
Rom này rom gốc tiếng anh nha các bạn
Rom siu tầm và flash ok
Up anh em nào cần lấy về chạy
link


pass trong Points tránh user - kiểm tra link trước
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]