có thằng lính nó định kiếm thêm $ bỏ sỉ máy lock mạng mobile là FORME k05 anh em nào từng làm máy khóa mạng cho mình hỏi mobifone với viettel mở mạng đơn giản ko


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]