nhân khách cây 535 ko lên nguồn kệp đồng hồ thì lên nguồn bỏ pin vào ko lên nguồn đã thay pin ko ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
câu 2 điểm trên gắn pin vào lên nguồn nhưng bây giờ sạc ko báo gì anh em giúp với
tắt nguồn gắn sạc vào lên nguồn nhưng ko vào pin


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]