em tìm không thấy rom con này máy bị treo logo ai có em xin với ạ?thanks all .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]