Recovery
và Flash qua Odin


coppy vào bộ nhớ trong
Sau đó vào Recovery Flash file root là có SuperSUTks to XDA

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]