Mình mới nhận 1 cây bệnh như tiêu đề.Kẹp nguồn có lúc báo chạm lúc không.Mà sờ không có con nào nóng.Ai biết cách chỉ mình với,đang cần gấp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]