Samsung Note 4 N910T Unlock 5.1.1 OK2 Ok:

P/S: Version OK2 Anh em downgrade unlock, rồi update lên lại mới ok:


Operation: Unlock
Selected model: SM-N910T
Selected port: COM270 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Reading phone info...
Reading IMEI... OK
IMEI: 35459406298XXXX
Unlocking... OK
Reseting... OK
Unlock done

Samsung Note 4 N910T Tiếng Việt 5.1.1 Ok:
...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]