Nhận kèo 2 con máy này lâu rồi, nay mới rãnh chút post lên cho AE nào cần thì dùng. ROM dạng backup, dùng Flash tool dành cho các dòng chip MTK để flash.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Driver các bạn có thể tìm trng 4rum hoặc download link này:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

+ Stock ROM Masstel M120:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

+ Stock ROM Masstel M250:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]