như tiêu đề e mới nhận con q smart storm w408 bị treo logo, bak nào có file và tool chia sẻ giúp với ạ,e xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]