Unlock HTC Butterfly HTL21 AU 1.39.970.3 không tháo máy (TeamViewer ok)

-HTC Butterfly HTL21 AU 1.39.970.3, TeamViewer ok, hạ ver, không tháo máy.

-s-off, change MID PL9911000, úp RUU Butterfly x920d

-Rom x920d android 4.1.1, mặc định có Tiếng việt, sóng ổn định, 3g căng đét

PL99IMG_DLXB1_U_JB_45_hTC_Asia_WWE_1.12.707.1_R

_Radio_3A.22.306.10_10.07.1060.04D_release_signed. zip[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]