Happy new year quà lì xì rooted system f600s / f600l
F600k comming soon.
Tải lgup cài đặt toàn bộ file exe trong đó
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Copy thư mục common vào đường dẫn cài đặt của lgup/model
ex: C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP\model
Dùng lgup chọn file tot đúng model flash và done.
F600S...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]