Hi Các AE
Mình Xin Load Cho AE Kinh Nghiệm Về Driver MTK Do mình Đã Đúc Kết và Tổng Hợp.
Cách này Đã Test và Check Trên Nhiều Máy + Windows XP/7/8/10 OK
Cái Này Dùng Cho Máy Tính KO Dùng Box Tay KO Như Mình Mà Chiến.
Giải Quyết Hầu Hết 95% Vấn Để Thiếu Driver.
Khắc Phục Những lỗi Thiếu Driver MTK trong Khi Root, Up Rom,............
----------Máy Tính Ko Muốn Cài Lại Win
B1: Xem Và Dùng iobit uninstaller Để Gỡ bỏ Những Driver MTK CŨ + Làm sạch + Xóa Tập Tin File Driver Dư Thừa Sau Khi Gỡ.
B2:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]