như tiêu đề e gặp pan này..e đo màn hình chân trở ok hàn lên nokia nó treo rồi tắt(lúc dc lúc không nữa)e chạy lại fw,thay thạch anh làm chân U lại cũng như thế nữa,đường BSI thì ok.ae nào làm qua pan này chỉ giúp với thanks ae trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]