Em thật sự đau đầu 2 hôm nay với e nó ..

đầu tiên e dùng team win 2.6.3.3 flash rom vipper . arhd hay các rom đều fail

sau đó e úp ruu qua thẻ nhớ cũng fail và trep logo
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]