từ khi đi ép kính về hay bị mất nguồn và tự khởi động lại.không biết họ ép kính hay thay luôn cảm ứng . mong ae giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]