Gần tết kèo máy Trung Quốc tràn vào ào ào như nước,,nhà ko có Vocano để quất nhưng cũng may tay mình đủ khoẻ để đóng lúa :D :D

ROM: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- AE dow file giải nén, sau đó cài đặt phần tool vào PC để tiến hành flash ( ae có cài sẵn rồi thì ko nói làm j nữa :D )
- Tiến hành flash :
1. Mở tool flash lên, chọn file như hình...chỉ chọn 1 file trên cùng

( Hình ảnh minh hoạ )
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

2. Tắt nguồn, tháo pin điện thoại, lắp pin. Giữ đồng thời 2 phím tăng giảm Volume sau đó cắm cáp điện thoại với máy tính, điện thoại sẽ Rung lên 1 lần.
+ Bấm Refresh port
+ Bấm Start All vàđợi 5 phút cho đến khi nó báo 100% là ok !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Và thành quả
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]